Frågor & Svar

Hur mycket kan jag få i stöd för köp av solceller?

Privatperson kan få 9% i ROT-avdrag på beloppet för den nyckelfärdiga anläggningen.

Varför ska man koppla batterier till solcellsanläggningen?

Genom att koppla ett batteri till din solcellsanläggning kan du använda en större del av den el din solcellsanläggning producerar i ditt eget hushåll..

Med batterier kan du öka din egenanvändning

Ett batteri gör att du kan lagra den överskottsel din solcellsanläggning producerar under dagen för användning på kvällen när solen har gått ned. Det gör att du bättre kan matcha din produktion med din konsumtion och generellt få mer egenanvändning ur din sollcellsanläggning. Att bli självförsörjande till den punkt där du inte längre behöver elektricitet från nätet kräver väldigt stor lagringskapacitet och är ej lönsamt i dagsläget.

Hur går det till att få ROT avdrag för solcellsanläggning?

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

ROT-avdrag hanteras av leverantörer och givet att ni har utrymme kvar för årets avdrag dras det av vid faktureringen.
Klipp in länk

Rådgivning

Kommunernas Energi- och klimatrådgivare kan svara på frågor och ge råd om teknik, kostnader och andra bidrag.

Föreskrifter och uppföljning

Vilken sorts solpaneler använder Sun Energy?

Vårt utbud växer dag för dag och vi tillhandahåller enbart noggrant utvalda produkter från välrenommerade tillverkare från hela världen. Vi erbjuder inte bara topprodukter inom enskilda områden utan också genom hela systemlösningen. Därför omfattar hela vårt sortiment topprodukter för solpaneler, monteringssystem, växelriktare och lagringslösningar. Nedan är några av de varumärken vi tillhandahåller: 

Finns det några löpande intäkter för mig efter en solcellsinstallation?

Den största besparingen består av att du förbrukar din egen produktion av el gratis, på all el då köper betalar du förutom elpriset energiskatt, elöverföringsavgift och moms. Du får dessutom intäkter både genom att sälja din överskottsel samt olika stöd. I tabellen nedan får du en översikt av vilka intäkter och stöd som är möjliga för en solcellsanläggning idag.

Intäkt & Omfattning

Skattereduktion

-60 öre/kWh.
-För överskottsel som matas ut på nätet löpande intäkt.

Elcertifikat

-Ett elcertifikat per producerad MWh.
-Elproduktion från solceller berättigar dig att få elcertifikat. Priset är marknadsbaserat
-Löpande intäkt i 15 år.

Ursprungsgarantier

-En ursprungsgaranti per producerad MWh.
-Elproduktion från solceller berättigar dig att få ursprungsgarantier. Priset är marknadsbaserat.
-Löpande intäkt.

Sälja överskottsel

-Vanligtvis spotpriset på den nordiska elbörsen plus ett litet
påslag.
-Löpande intäkt.

Egenanvänd el

-Motsvarande priset du annars skulle köpt el för (elpris, energiskatt, elcertifikatavgift, rörlig elöverföringsavgift och moms).
-Löpande intäkt.

Ersättning för inmatning på nätet, kallas även nätnytta

-Vanligtvis några öre/kWh utmatad på elnätet.
-Ersättning som elnätsföretag är skyldig att betala ut.
-Ersättningen kommer automatiskt.
-Löpande intäkt.

Egenanvänd el

-Motsvarande priset du annars skulle köpt el för (elpris, energiskatt, elcertifikatavgift, rörlig elöverförinsavgift och moms).
Löpande intäkt.

Vad innebär el certifikat och ursprungsgarantier?

Elcertifikatsystemet är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Som solelsproducent har du rätt till både elcertifikat och ursprungsgarantier. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Elcertifikat och ursprungsgarantier kan sökas med samma formulär

Elcertifikatsystemet är ett frivilligt ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elcertfikatpriset är marknadsbaserat, och är beroende av utbudet och efterfrågan på elcertifikat. Du som säljare ansvarar själv för att sälja dina certifikat och komma överens om ett pris med köparen. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt från den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elhandelsföretag.

Här hittar du en lista över kvotpliktiga aktörer.

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el, och ofta är intressenter av elcertifikat även intresserade av att köpa ursprungsgarantier. Ansökan för ursprungsgarantier sker på mycket liknande sätt som elcertifikat, och därför finns möjligheten att ansöka om både elcertifikat och
ursprungsgarantier i samma formulär.

Var ansöker jag om tilldelning av elcertifikat och ursprungsgarantier?

Du ansöker hos Energimyndigheten för att få din anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier. Efter anläggningen är godkänd öppnas ett konto i kontoföringssystemet Cesar, där samlas certifikaten i takt med att anläggningen producerar förnybar el.

Vad behöver jag tänka på inför en beställning av en solcellsanläggning?

-Vad är din budget?
-Hur mycket kan du tänka dig att lägga på anläggningen?
-Har din fastighet bra förutsättningar för en solcellsanläggning?
-Hur stor anläggning vill du ha? Storleken kan också bero på hur du vill använda anläggningen.
-Vill du främst använda elen själv, eller vill du också sälja överskottsel?
-Finns det en viss del av ditt tak du kan tänka dig ha solcellsanläggningen på?

Hur lång tid tar det från beställning till leverans?

Den normala leveranstiden på våra solcellsanläggningar är ca 10 dagar från beställning, dock kan installation ta länge tid beroende faktorer som väder och vind men även installationsteamet tillgänglighet. I normalfallet är solcellsanläggningen inkopplade och drifttestade inom 6-8 veckor.

Hur fungerar solcellsanläggningarna på vintern?

När solen står lägre under vinterhalvåret blir också infallsvinkeln sämre vilket gör att energiproduktionen blir sämre på vintern.
Vid snötäcken upp till cirka en centimeter kan en del solljus fortfarande tränga igenom och träffa solcellerna. Om panelerna monterats i rätt vinkel glider dessutom tjockare snölager gärna av, särskilt i töväder.

Kan jag sälja den Solel som jag inte förbrukar själv?

Ja du kan sälja den el som ni själva inte förbrukar. Den el som ni inte använder själva i fastigheten matas ut på elnätet. Denna el får ni då betalt för av ert elhandelsföretag. Dessutom får ni en framtida skattereduktion på ytterligare 60 öre per kWh på all el som ni säljer. Skattereduktionen får ni på den årliga inkomstdeklarationen. Detta gäller för alla som klassas som mikroproducenter, vilket betyder att ni har en huvudsäkring på max 100A samt att ni inte netto producerar mer än vad ni konsumerar. (stämmer inte riktigt!)

Behöver man bygglov för att bygga en solcells anläggning?

I normalfallet krävs inte ett bygglov för att bygga en solcellsanläggning. Detta gäller i hela Sverige så länge solpanelerna placeras direkt på taket och i samma lutning som taket. Många kommuner går efter följande principer:
-Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger längs med taket på en- och tvåbostadshus.
-Paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver ofta bygglov.
Kontakta oss så hjälper vi till att kolla upp om bygglov krävs just för dig!

Hur påverkas solcellsanläggningen av snö och is?

Snön smälter fortare tack vare solpanelernas mörka färg och den glider lättare av solpanelerna än från vanliga tak. Du ska inte skotta bort snön.

Kommer inte solpanelerna vara mycket effektivare om några år?

Solcellstekniken utvecklas fortfarande men utveckling har börjat avta. Idag är den årliga effektförbättringen ca 1 procent samtidigt har vi idag 20% investeringsstöd från regeringen. Det lönar det sig att köpa nu då du kan ha solpanelerna länge och priserna har sjunkit kraftigt pga de stora volymer solpaneler som sälj över hela världen.

Är det lönsamt med solpaneler?

Solelen du producerar har ett lågt pris som inte varierar under året. Under sommaren kan du sälja din överskotsel samt få bidrag i form av skattelättnader på det som du köper under vintern. Solpanelerna kommer producera el under flera decennier. Anläggningen är avbetalad efter ca 10 år och mycket talar för att elpriset kommer att gå upp pga investeringar i elnätet ihopkopllingen av elnäten med andra länder. Solelen blir därför sannolikt allt mer lönsam jämfört med den el du köper från ditt elbolag.

Kan jag se produktionen av solel från vår solcellsanläggning?

Ja du kan se detta direkt i mobilen eller annan skärm, tex om du vill sätta upp detta i trapphuset eller presentera det på er hemsida.