Garanti

Vi på SunEnergy vill att du ska känna dig tryggt med din solcellsanläggning och erbjuder en av marknadens bästa garantier.

Vi sätter alltid kunden i fokus genom att garantera trygghet, enkelhet och lönsamhet.

Då vi känner oss trygga med den kvalitet som vi levererar och våra leverantörers produkter lämnar vi följande garantier*:

5 år på utfört arbete och funktionsgaranti
20 år effektgaranti på 80% och 10 år produktgaranti på solceller
7-12 år produktgaranti på växelriktare
25 år produktgaranti på optimerare

* Erbjuds av merparten av tillverkarna (se resp produktblad)